Ούκ έστιν η Βασιλεία του Θεού

“Ούκ έστιν η Βασιλεία του Θεού” – Πέτρου Φιλανθίδου

Ήχος Α΄

Ερμηνεία Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου – Άρχων Πρωτοψάλτης
https://byzantinimoysiki.gr