Δημήτριος Κων. Παπαγεωργίου
Άρχων Πρωτοψάλτης

Τηλ. Επικοινωνίας
6934 86 8000