ΟΤΕ Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ

ΟΤΕ Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΚΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 11-11-1990 ΣΤΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ”ΠΑΛΛΑΣ” ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΣΟΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ Γ.ΣΥΡΚΑ.

ΨΑΛΛΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΣΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 21 ΕΤΩΝ ΝΥΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.