ΜΕΘ ΗΜΕΡΑΣ ΟΚΤΩ

“ΜΕΘ ΗΜΕΡΑΣ ΟΚΤΩ” – Ι.ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 1991

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου

Απο ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1991 – Κυριακή του Θωμά- όταν ήμουν Πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος Αττικής ,σε ηλικία 22 ετών