ΕΛΑΜΨΕΝ Η ΧΑΡΙΣ – Ιακώβου Πρωτοψάλτου Μέλος ΑΡΓΟΝ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ Ήχος Τέταρτος

“ΕΛΑΜΨΕΝ Η ΧΑΡΙΣ” Ιακώβου Πρωτοψάλτου Μέλος ΑΡΓΟΝ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΝ Ήχος Τέταρτος

Ζωντανή Ηχογράφηση

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου