Δοξαστικό των αίνων Αγίου Λουκά του Ιατρού

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
Μέλος Δημητρίου Κων. Παπαγεωργίου από τον αντίστοιχο ψηφιακό δίσκο.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου