‘’ΔΕΥΤΕ ΕΡΓΑΣΩΜΕΘΑ’’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ 1862

‘’ΔΕΥΤΕ ΕΡΓΑΣΩΜΕΘΑ’’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ 1862 (ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 2021)

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου