ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ – Γεωργίου Τσατσαρώνη Ήχος Δεύτερος μικτός (Ηχογράφηση Ιούλιος 2021)

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ — Γεωργίου Τσατσαρώνη Ήχος Δεύτερος μικτός (Ηχογράφηση Ιούλιος 2021)

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου