ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ…- Της Αρτοκλασίας- Ν.Βλαχόπουλου Ήχος πλ.α’

”ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ…”- Της Αρτοκλασίας- Ν.Βλαχόπουλου Ήχος πλ.α’

Από τον διπλό ψηφιακό δίσκο “Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Ύμνοι” Νο7

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου