ΤΑΙΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΚΑΥΧΗΣΕΣΙ – Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου ήχος πλ.δ

ΤΑΙΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΚΑΥΧΗΣΕΣΙ – Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου ήχος πλ.δ

Από τον διπλό ψηφιακό δίσκο “Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Ύμνοι” Νο7

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου