Πρωτομάρτυς Απόστολε

”ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕ…”
Δοξαστικό των Αίνων του Πρωτομάρτυρος και Αποστόλου Στεφάνου.
Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου