ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

“ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ”

ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου