ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ (17-4-2016)

ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ (17-4-2016)

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου