ΟΤΕ Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟ ΜΥΡΟΝ

ΟΤΕ Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟ ΜΥΡΟΝ

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου