ΜΩΣΗΣ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ

‘Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας..”

Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Ορθοδοξίας

Ζωντανή Ηχογράφηση

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου