Μνησθήσομαι του ονόματός σου

“Μνησθήσομαι του ονόματός σου…”

Εκ του Πολυελέου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ‘’Λόγον αγαθόν’’ εις ήχον Λέγετον

Ερμηνεία Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου – Άρχων Πρωτοψάλτης
https://byzantinimoysiki.gr