Κύριε ερχόμενος πρός το πάθος

ΚΥΡΙΕ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ

Ζωντανή ηχογράφηση.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου