ΚΥΡΙΕ ΑΝΑΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΣΟΥ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ – ΗΔΗ ΒΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ

“ΚΥΡΙΕ ΑΝΑΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΣΟΥ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ – ΗΔΗ ΒΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΛΑΜΟΣ” ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 29-4-2021

Ψάλλουν Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου & Γεώργιος Πυργάκης Β’ Ιεροψάλτης