ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ – ΗΧΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ψάλλει εικοσαμελής Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Δημητρίου Κων. Παπαγεωργίου σε συναυλία με θέμα την Πεντηκοστή.

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού οδού Βουλιαγμένης 27-2-2015

Ζωντανή Ηχογράφηση

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου