ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ – ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

“Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών…” Απολυτίκιον Πεντηκοστής

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου.

Ζωντανή ηχογράφηση 2015

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου