ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΜΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ

“ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΜΟΥ” – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου