ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ – Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Εκλογή στίχων)

ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ – Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (Εκλογή στίχων)

Από τον διπλό ψηφιακό δίσκο “Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Ύμνοι” Νο7

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου