ΕΝ ΣΟΙ ΝΥΝ ΑΓΑΛΛΕΤΑΙ – ΠΡΟΣΟΜΟΙΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

“Εν σοι νύν αγάλλεται..” Προσόμοιο των Αίνων

Κυριακής της Ορθοδοξίας 2022

Ζωντανή Ηχογράφηση

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου