ΕΓΚΩΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ – ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ – ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΝΥΝ ΠΑΣΑΙ

“ΕΓΚΩΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ – ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ – ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΝΥΝ ΠΑΣΑΙ”

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου