ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΜΕΓΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ

“ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ” ΜΕΓΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου