ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ – ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ (ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΣΕΙΡΑ) – ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Χερουβικόν της Εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου (ανέκδοτη σειρά) – Ήχος Πρώτος

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου 2022

Ζωντανή Ηχογράφηση

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου