Χερουβικόν Θ.Φωκαέως Ήχος α’ Έτος 2000

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ “ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ” ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Ζωντανή ηχογράφηση Ετους 2000 Ι.Ναός Παμμ.Ταξιαρχών Περιστερίου (Παλαιός) από την σχετική τετραπλή συλλογή ψηφιακού δίσκου.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου