ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΝΟΝΑ-ΣΥΝΨΑΛΛΟΥΝ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ) – ΑΡΓΟ “ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ” (ΕΚΛΟΓΗ) – ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 2016

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΝΟΝΑ-ΣΥΝΨΑΛΛΟΥΝ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ) – ΑΡΓΟ “ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ” (ΕΚΛΟΓΗ) – ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 2016

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου