ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ-ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 2016

ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ-ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 2016

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου