ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ – ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΗΧΟΣ Α’

ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ – ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ-ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΗΧΟΣ Α’

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου