ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ – Γεωργίου Σκρέκου

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ – Γεωργίου Σκρέκου

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου