ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ (ΕΚΛΟΓΗ)

ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ (ΕΚΛΟΓΗ)

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου