ΑΛΛΗΛΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ – ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΛΛΗΛΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ – ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου