Αλληλουάρια,Ιδού ο Νυμφίος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

ΑΛΛΗΛΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟΣ – ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ)

Ζωντανή ηχογράφηση.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου