Ευρωπαϊκή Μουσική – Επηρεάζει το Ψαλτικό μας Ύφος ? Είναι καλό να τη γνωρίζουμε ή έστω να είμαστε φίλοι?

Ναι είναι απαραίτητο να τη γνωρίζουμε ανεξαρτήτως επιπέδου ή να είμαστε έστω φίλοι.

Ένας σωστός μουσικός δεν επηρεάζεται από τη γνώση της Ευρωπαϊκής Μουσικής. Μια βαθιά και σωστή γνώση της Βυζαντινής Μουσικής σε θωρακίζει και σε κάνει πολύ λιγότερο επιρρεπή σε εξωτερικές επιδράσεις δίνοντας σου δυνατότητα συνειδητής διαχείρισης κάθε κατάστασης.

Τα δύο είδη Μουσικής εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και πάντα στηρίζω μια γενικότερη καλλιέργεια.

Δ.Κ.Π