Αναλόγιο (Στάση, Συμπεριφορά, Εμφάνιση)

βυζαντινή μουσική

Υπάρχουν διάφορες βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει κανονικά να τηρούνται για αυτούς που ανεβαίνουν στο αναλόγιο. Αν και αυτονόητες, αξίζει ως τόσον να τις αναφέρω.

– Ακινησία όσο γίνεται και έλλειψη μορφασμών από τον ψάλλοντα και τους υπολοίπους .

– Κινητά τηλέφωνα επιβάλλεται να είναι χαμηλωμένα και απαγορεύεται η χρήση τους κατά τη διάρκεια της ακολουθίας.

– Ανάλογο ντύσιμο με σχετικά σκούρα ρούχα και παπούτσια και ράσο αν είναι εφικτό, κουμπωμένο χωρίς συρίτια και χρυσά η πολύχρωμα διακοσμητικά.

– Απόλυτη καθαριότητα σώματος.

– Διατροφή ανάλογη από πριν προς αποφυγήν στοματικής δυσοσμίας.

– Συνομιλίες , και χαμόγελα απαγορεύονται.

– Πιθανές ερωτήσεις  στο αναλόγιο σχετικές με την ακολουθία, αν χρειαστεί, με μεγάλη διακριτικότητα.

– Ακολουθούν όλοι τις οδηγίες που δίνει ο Πρωτοψάλτης ή ο δεύτερος Ιεροψάλτης.

– Αν υπάρχουν μαθητές του Πρωτοψάλτου εκτός από όλα τα παραπάνω επιβάλλεται και απόλυτη συμμόρφωση στις οδηγίες του δασκάλου, μελέτη και συνέπεια σε όλα.

– Σημαντική θεωρώ εν τέλει τη  γνώση του διακριτού ρόλου και των καθηκόντων από όλους τους  συντελεστές των Ιερών ακολουθιών.

ΔΚΠ